Смарт Eлектрикс ЕООД е нова и амбициозна фирма създадена през 2019 година. Нашата мисия е да предлагаме на клиентите ни цялостни, енергоефективни и високотехнологични решения в областта на електрообзавеждането и енергетиката. Нашите специалисти са с дългогодишен опит и доказан професионализъм в тази сфера. Проектиране, консултански услуги, проектен мениджмънт и цялостен инженеринг са основните дейностите, които фирмата предлага. Нашата цел е да предоставяме на нашите клиенти професионални и качествени услуги, търсейки взаимно доверие и партньорство и постигайки максимална клиентска удовлетвореност. Вярваме, че с гъвкавост, всеотдайност, коректност и ангажираност трябва да подхождаме във всеки един проект, всеки един проблем, всяко едно предизвикателство!