Мониторинг на температурата в най-критичните точки на Вашата електрическа инсталация

Система за мониторинг даваща Ви информация за температурата във всяка една кричтична точка от Вашето електрозахранване.

Какви ползи бихте имали ако имахте система осигуряваща Ви  постоянен термичен мониторинг на Вашата електрическа инсталация. Система за мониторинг даваща Ви информация за температурата във всяка една кричтична точка от Вашето електрозахранване. По данни на междунароната организация срещу пожари  International Association of Fire and Rescue Services (CTIF), 35% от пожарите в световен мащаб, изискващи намеса от службите за „Пожарна безопасност и защита на населението” започват в сградите. Застрахователни организации и организации,  разследващи причините за възникване на пожар като European Fire Academy (EFA) декларират, че 25% от пожарите в сгради възникват като следствие от проблем в електрическата инсталация. Пожари от такива причини са опасни за хората, но и могат да донесат огромни загуби на собсвтениците на сградите.

Правилният избор на защитни и комутационни устройства, правилното оразмеряване на кабели или изолирани шинопроводи, както и спазването Европейския стандарт, приет и в България БДС EN 61439-1/2 за асемблиране на Табла Ниско Напрежение (ТНН) са от съществено значение за сигурността и надеждността на електрическата инсталация.

Но постоянен или така нареченият real time” мониторинг на температурата в най-критичните точки на Вашата електрическа инсталация могат да намалят до минимум възможността от възникване на пожар по електрически причини във вашата сграда.

Как да определим кои са най-критичните точки във електрическата Ви инсталация.

Електрозахранването на всяка сграда има своята спесифика.  За сгради от среден и по-голям мащаб, захранващи се от собствен трафопост(и), основните елементи от захранването са:

 • Комплектна Разпределителна Уредба(КРУ) 20/0,4kV
 • Трансформатор 20/0,4kV, сух
 • Табло Ниско Напрежение(ТНН)
 • Изолирани шинопроводи за пренос и/или  разпределение на електроенергията

Посредством инновативни, самозахранващи се, безжични  сензори, концентратори на данни и специализиран софтуер системата осигурява:

 • Постоянен мониторинг на температурата на кабели, шинни системи, трансформатор, връзки на изваждаеми прекъсвачи.
 • Детектира температурни отклонения от нормалните температурни условия, преди да доведат до отказ на оборудването и аварийни ситуации.
 • Изпраща аларми посредством sms или email, в случай на температурни отклонения или предстоящи аварийни събития
 • Изготвя репорти за термичния статус на оборудването.
 • Запазва исторически данни с цел сравнения и анализи.
 • Постоянен мониторинг за влага на уредби средно и ниско напрежение.

Системата е приложима както за нови, така и за вече инсталирани:

 •  КРУ тип SM6, RM6, FBX  на Шнайдер Електрик
 • Трансформатори тип Trihal, Minera  на Шнайдер Електрик
 • ТНН тип Prisma P, Prisma G на Шнайдер Електрик
 • Изолирани шинопроводи Canalis на Шнайдер Електрик

Решението и продуктите са част от платформата EcoStruxure на Шнайдер Електрик.