Deye Inverter предоставя цялостни решения за фотоволтаични енергийни системи, включително решения за жилищни и търговски електроцентрали. Също така, Deye предлага подходящото устройство за всяко приложение: за всички видове модули, за мрежово свързване и автономни мрежи, както и хибридна инверторна система, за системи за малки къщи и търговски системи в мегаватовия диапазон. Сред тях са фотоволтаични инвертори за свързване към мрежата с мощност от 1,5-110 kW, хибридни инвертори с мощност 3-50 kW и микроинвертори с мощност 300-2000 kW.

Translated with DeepL.com (free version)