Като платформа за решения за производство на фотоволтаична енергия, JA Solar Technology Co., Ltd. продължава да развива своята стратегия „Едно тяло, две крила“. „Едно тяло“ се отнася до нашата основна промишлена верига, обединяваща силициеви плочи, клетки и модули, докато „двете крила“ се отнасят до нашата промишленост за производство на спомагателни материали и оборудване за фотоволтаици и решения за PV+ приложения.