LONGi разработва решения за големи електроцентрали, за различни индустрии и домакинства, като се фокусира върху иновациите. В перспектива ще предлага и решения за „зелена енергия + зелен водород“ за устойчиво развитие с нулеви въглеродни емисии.