Глобален лидер в продуктите и решенията за електроразпределение, защитни прекъсвачи, контрол и пдобрение на качеството на енергия и UPS системите.