Възложител: Лидл България
Сектор на дейност: Търговия с хранителни стоки
Година на изпълнение: 2024

Инсталирана мощност:  – kW

Тип инсталация: Система за подобряване качеството на електрическата енергия в ел. система ниско напрежение

Оборудване: Schneider Electric / Accusine