SMART ELECTRIX

Smart is More ...

Дейност


Проектиране


Смарт Електрикс предлага изготвянето на проекти по част Електро отговарящи на най-високите изисквания на Инвеститорите, в съответствие с последните Европейски стандарти и норми.

Доставка на
Електрооборудване, Решения и Инжeнеринг

Ние предоставяме на нашите Клиенти най-добрите технически решения, цялостен инженеринг и доставка на необходимото им електро-оборудване.

Консултантски
Услуги

Предлагаме Консултантски услуги с цел да бъдем полезни на нашите Клиенти при решаването на всеки въпрос свързан с проектирането, изграждането, развитието и експлоатацията на електрическата инсталация

Управление
на
Проекти

Смарт Електрикс предлага на своите клиенти високо квалифицирани услуги по управление на проекти в част Електро.

За Нас

Смарт Eлектрикс ЕООД е амбициозна фирма създадена през 2019 година. Нашата мисия е да предлагаме на клиентите ни цялостни, енергоефективни и високотехнологични решения в областта на електрообзавеждането и енергетиката. Нашите специалисти са с дългогодишен опит в тази сфера. Проектиране, консултански услуги, проектен мениджмънт и цялостен инженеринг са основните дейности, които фирмата предлага.

Нашите Партньори