Нашите дейности

Проектиране и изграждане
на фотоволтаични системи

Проектираме, доставяме оборудване и изграждаме надеждни и високотехнологични ФЕЦ за собствена консумация и/или за продажба на електроенергия.

Електрически
инсталации

Проектиране и изграждане
на електрически инсталации

Проектираме, окомплектоваме табла и изграждаме електроразпределителни системи и инсталации в жилищни, административни и индустриални сгради.

Решения за UPS захранване за търговски и промишлени приложения

Пълен инженеринг и интеграция в електроразпределителната ви система на UPS решения за непрекъснатост на захранването. Осигурете надеждност и сигурност на работния процес и намалете непланираното време за престой.

Решения за
енергийна ефективност

Предлагаме интеграция на високотехнологични продукти и решения за подобряване на качеството на електроенергията, елиминиране на глобите и ограничаване на повредите, дължащи се на хармоници и лошо качество на енергията.

Клиентите за нас

Фирма „Смарт Електрикс“ ЕООД е наш одобрен партньор.
По време на изпьлнение на съвместните проекти, отношенията ни са се базирали на коректност и висок професионализьм.

Schneider Electric Bulgaria

Смарт Електрикс изгради множество покривни фотоволтаични инсталации в нашите птицеферми. Дейностите бяха извършени при стриктно спазване условията на сключения договор.

Яйца и Птици АД

Смарт Електрикс изгради нашата фотоволтаична централа. Оборудването доказа своите качества, декларирани от
производителя, като не са възниквали проблеми с неговата експлоатация.

Техно-Йота 2001 ЕООД

Нашите технологични доставчици

Интегрираме високотехнологични продукти и решения от доказани производители,
за да гарантираме оптималните характеристики на вашата система.