UPS системи за малкия и средния бизнес

Обикновено с мощност 10 – 30 kVA, UPS системите за малкия и средния бизнес гарантират непрекъснатостта на работата и удължават живота на офис техниката.

UPS може да защитава компютри и сървъри, касови апарати, аварийно осветление, интернет свързаността, хладилни агрегати и други уреди, критични за вашата дейност.

Изграждане на UPS системи в малки и средни офиси
Data center with N+2 UPS system

UPS системи за дейта центрове

Непрекъснатостта на електрозахранването е решаваща за дейта центровете, за да се поддържат работните процеси и да се предотврати загуба на данни. Дейта центровете изискват UPS системи с голям капацитет за захранване на множество критични устройства и оборудване.

Smart Electrix изгражда всички типове системи за сектора – с онлайн двойно инвертиране и с разпределено резервиране (N+1, N+2 и т.н.)

UPS системи за индустрията

Отпадане на захранването и прекъсване на технологичния процес може да доведе до големи загуби на суровини и време, но също и до критични повреди в машините и съоръженията.

Smart Electrix проектира и интегрира във вашата електроразпределителна система надеждни UPS системи, които гарантират непрекъснатостта на индустриалния процес.

UPS system installed in industrial plant
UPS за сгради

UPS системи за търговски и административни сгради

UPS системите са също толкова важни и за търговски и административни сгради. Защитават системите за сградна автоматизация, IT инфраструктурата, системите за сигурност, аварийно осветление и други устройства, чиято непрекъсната работа е от съществено значение за бизнес операциите.