Хармоници и лош cos φ –
вредни и скъпи

Съвременните електрически инсталации са изложени на множество проблеми с качеството на енергията. 80 процента от тези проблеми се дължат на вашето инсталирано оборудване.

В индустрията смущенията обикновено са причинени от нелинейни товари като дъгови заваръчни апарати, честотни задвижвания, софтстартери, превключване на кондензаторни товари или стартиране на големи двигатели.

В търговските сгради качеството на електрозахранването се нарушава от електронно оборудване, компютри, сървъри, UPS системи, LED осветление…

Освен директните загуби от увеличение на разхода и наложените глоби за влошаване на качеството на енергията, хармониците и лошият фактор на мощността се отразяват негативно на вашето оборудване и могат да доведат до престой и загуба на производителност.

Решенията на Smart Electrix за подобряване на качеството на електроенергията гарантират, че вашата енергийна система работи по най-добрия начин. Нашите експертни услуги включват от мониторинг и диагностика на проблеми на електроразпределителната ви система до проектиране, инсталиране и поддръжка на точното решение за качество на електроенергията, от което се нуждае вашето предприятие, за да работи с оптимизирани разходи и ефективност.