Предимства на слънчевата енергия за индустрията

Слънчевата енергия бързо се превръща в основен алтернативен енергиен източник в световен мащаб. Инсталирането на фотоелектрически централи (ФЕЦ) в индустриални предприятия, не само е добре за планетата, но води и до реални икономически ползи.

При преминаване към слънчева енергия, енергоемките производства могат да се предпазят от нарастващите енергийни разходи и да подобрят конкурентността си.

Инсталация на фотоволтаични панели и ФЕЦ за собствени нужди, увеличава ефективността на захранването и намалява непланирания престой и сметките за електроенергия.

ФЕЦ за хранително-вкусова индустрия
Фотоелектрическа централа 290 kWp за собствени нужди, инсталирана от Smart Electrix
Шоколадова фабрика на Монделийз, гр. Своге
ФЕЦ на покрива на печатница
ФЕЦ 900 kWp за собствени нужди в Демакс Холограми

Как фотоелектрическа централа ще помогне на моето производство?

Свържете се със Smart Electrix за предпроектно проучване. Ще направим оценка на възможностите, нуждите, ползите, ROI, спрямо текущото потребление и работен режим на съоръженията.