Възложител:
Сектор на дейност:
Година на изпълнение:
Инстлирана мощност: 141 kWp
Оборудване: