Електрически инсталации на сгради

Осигуряваме не само необходимото съответствие с нормативната уредба и стандарти, но и прилагаме модерни инженерни решения, следващи най-добрите практики за защита, селективност и енергийна оптимизация.

Електро-проектантски услуги
за жилищни и търговски сгради

  • Предварителни (предпроектни) проучвания на инсталираната мощност и електрическите параметри на сградата за определяне на начините и възможните допълнителни инвестиции за присъединяването и към електроразпределителната система.
  • Изготвяне на технически и работен проект и проектно-сметна документация.
  • Обновяване на проекта с възникналите промени при строителството (екзекутивна документация).
  • Според спецификата на обекта, предлагаме проектиране на аварийни системи, АВР на допълнителни захранващи източници, мълниезащита и катодни отводители, интеграция на UPS и фотоволтаични системи и др.

Услуги при изграждане
на електрическите системи

По време на строителството и според капацитета на основния изпълнител, Smart Electrix може да участва по 3 начина:

  • Авторски надзор;
  • Авторски надзор + доставка и окомплектоване на оборудване – апартаментни и етажни табла, ГРТ, КРУ и т.н.;
  • Подизпълнител за цялата част „електро“ със собствен монтажен екип.

Електрически инсталации
в индустриални сгради

Smart Electrix проектира, изгражда и пуска в експлоатация електрически инсталации в индустриални, логистични и производствени сгради.

Освен стандартните аспекти на електроразпределителните системи в индустриални обекти с мощни консуматори и голям брой двигатели (MCC, подстанции СН, типово-тествани разпределителни табла), развиваме компетенциите си в иновативни решения за индустриалците, като:

Поискайте оферта за вашата електрическа инсталация