Възложител: BA Glass Bulgaria
Сектор на дейност: Производство на амбалажно стъкло и изделия от домакинска стъклария
Година на изпълнение: 2021/2022
Инсталирана мощност: 300 kVA
Тип инсталация: Система за аварийно захранване, предвидена да осигурява качествено и надеждно напрежение и достатъчно мощност към основните консуматори при прекъсване/отпадане на основното захранване
Оборудване: Schneider Electric / APC