Възложител: Физическо лице
Сектор на дейност: Производство на ел. енергия
Година на изпълнение: 2022
Инсталирана мощност: 30 kWp
Тип инсталация: Наземна мрежова ФЕЦ за продажба на електрическа енергия, свързана в паралел към мрежата на ЕРМ Запад
Оборудване: Goodwe, Luxor, Tree system