Възложител: Физическо лице
Сектор на дейност: Производство на ел. енергия
Година на изпълнение: 2022
Инсталирана мощност: 10 kWp
Тип инсталация: Покривна хибридна ФЕЦ за собствени нужди на домакинство в с. Волуяк, свързана в паралел към мрежата на ЕРМ Запад
Оборудване: Solax, Luxor, K2 mounting system