Възложител: Юртленд ЕООД
Сектор на дейност: Ваканционен туризъм
Година на изпълнение: 2022
Инсталирана мощност: 15 kWp
Тип инсталация:  Пълна Off-grid наземна ФЕЦ, предвидена да задоволява изцяло консуматорите на ел. енергия през цялата година. Инсталацията осигурява качествено и надеждно захранване с ел. енергия през цялата година
Оборудване: Deye, Luxor, Tree system