Възложител: Котек ЕООД
Сектор на дейност: Здравеопазване
Година на изпълнение: 2022
Инсталирана мощност: 30 kWp
Тип инсталация: Наземна мрежова ФЕЦ за продажба на електрическа енергия, свързана в паралел към мрежата на ЕРМ Запад
Оборудване: Huawei, Luxor, Van Der Valk