Възложител
: Яйца и Птици, гр. Козлодуй
Сектор на дейност: Производство на яйца
Година на изпълнение: 2021

Инсталирана мощност: 15 kW

Тип инсталация: Система за аварийно захранване, предвидена да осигурява качествено и надеждно напрежение и достатъчно мощност към основните консуматори при прекъсване/отпадане на основното захранване.

Оборудване: Schneider Electric / APC