Възложител: Яйца и Птици АД, гр. Козлодуй
Сектор на дейност: Производство на яйца
Година на изпълнение: 2022
Инсталирана мощност: 168 kWp

Тип инсталация: Покривна мрежова ФЕЦ за задоволяване изцяло на собствени нужди, свързана в паралел към мрежата на ЕРМ Запад.

Оборудване: Huawei, Luxor, Aerocompact