Възложител: Монделийз България Продакшън ЕООД
Сектор на дейност: Хранително-вкусова промишленост
Година на изпълнение: 2023
Инсталирана мощност: 290 kWp
Тип инсталация: Покривна мрежова ФЕЦ за собствени нужди, разположена върху покриви на производствени и складови сгради
Оборудване: Huawei, Luxor, Van Der Valk