Възложител: Техно-Йота ЕООД, гр. София
Сектор на дейност: Производство на метални изделия
Година на изпълнение: 2023
Инсталирана мощност: 141 kWp

Тип инсталация: Покривна мрежова ФЕЦ за собствени нужди и продажба на електрическа енергия, свързана в паралел към мрежата на ЕРМ Запад.

Оборудване: Huawei, Luxor, Aerocompact