Възложител: Енергео ЕООД
Сектор на дейност: Печатарски услуги
Година на изпълнение: 2022
Инсталирана мощност: 900 kWp
Тип инсталация: Покривна мрежова ФЕЦ за собствени нужди
Оборудване: Sungrow, Canadian Solar, Aerocompact