Възложител: МБАЛ Уни Хоспитал, гр. Панагюрище
Сектор на дейност: Здравеопазване
Година на изпълнение: 2021

Инсталирана мощност:  – kW

Тип инсталация: Система за подобряване качеството на електрическата енергия и намаляване на глобите за влошен cos phi.

Оборудване: Schneider Electric / Accusine