Възложител: Котек ЕООД
Сектор на дейност: Търговия
Година на изпълнение: 2022
Инсталирана мощност: 110 kWp
Тип инсталация: Покривна мрежова ФЕЦ за собствени нужди и продажба на електроенергия, свързана към мрежата на ЕРМ Запад, разположена върху покриви на офисни и складови сгради
Оборудване: Huawei, DAH, K2 mounting system