Възложител: Енергео ЕООД
Сектор на дейност: Търговия
Година на изпълнение: 2023
Инсталирана мощност: 83 kWp
Тип инсталация: Покривна мрежова ФЕЦ, разположена върху покриви на офисна сграда за задоволяване изцяло на собствените нужди от електрическа енергия
Оборудване: SolarEdge, Jinko, Aerocompact