Доставка на електрооборудване, решения и инженеринг

Смарт Eлектрикс ЕООД предлага електрооборудване на водещите производители в областта.  Подходът на компанията е да предостави на всеки един клиент персонализирано решение, отговарящо на необходимите техническите изисквания и съобразено със спецификите на обекта. Оптималният избор на продуктите и решенията, които залагаме, придружен с необходимата техническа информация, изчисления, както и техникоикономическа обосновка ако е необходимо, гарантират най-добрия избор на нашите клиенти.

Смарт Eлектрикс се стреми да предложи на своите клиенти високотехнологични  решения и продукти,  отговарящи на най-съвременните изсиквания и норми. 

Портфолиото ни включвa

Доставка на електрооборудване ниско напрежение.

Доставка на табла ниско напрежение – Смарт Електрикс ЕООД е партньор на Шнайдер Електрик за производство на електрически табла НН.

Доставка на табла ниско напрежение съгласно БДС 61439-1/2.

Доставка и пълен инженеринг, включващ проектиране, изграждане и пуск на системи за Енергиен мониторинг.

Доставка и монтаж на активни филтри за компенсация нa реактивни филтри и хармоници на Schneider Electric.

Доставка и инженеринг, включващ проектиране и изграждане на изолирани шинопроводи за осветление,  пренос и електроразпределение на електрическа енергия.

Комплексно изграждане на Фотоволтаични инсталации с инсталирана мощност до 1MWp:

 – за собствени нужди и/или продажба на ел. енергия;

 – на терен и покриви на съществуващи сгради.

Ретрофит на ел. уредби НН.

Последвайте ни...