Проектиране

Проектирането на надеждни и сигурни електрически инсталации и електрически уредби ниско и средно напрежение е основен приоритет на Смарт Електрикс.   

***

Компанията вярва, че всяка фаза на електропроектирането от създаването на концепция и бюджетиране, идеен проект, технически и работен проект и проектантски контрол по време на изпълнение са от съществено значение за изграждането на сигурни, надеждни и модерни сгради.

***

Внедряването на Смарт системи във всяка една част от Вашата електрическа инсталация носи изключително предимство на собствениците на сградата, изискващи високотехнологични  и енергоефективни инсталации, отговарящи на най-съвременните стандарти, норми и изисквания за сертифициране. Проектирането на „видими по всяко време” електрически иснталации и уредби дава сигурност и увереност на всеки енергетик или фасилити мениджър.

Сфери на Проектиране

 

Индустриални сгради

Офис, административни и хотелски сгради

Болници

Жилищни сгради

Фотоволтаични инсталации

Портфолио

Изготвяне на концепции по част Електро за захранване на 

сгради и индустриални обекти

Бюджетиране

Изготвяне на идейни проекти по част Електро    

Изготвяне на екзекутивна документация

Изготвяне на технически и работни проекти

Проектиране на уредби СрН

Проектиране на уредби НН

Проектиране на МСС -Мотор контрол центрове

Проектиране на електирически инсталации

Проектиране на системи за енергиен мениджмънт

 

Проектиране на уредби НН съгласно БДС 61439-1/2. Изготвяне на конструктивни и монтажни схеми

Проектиране на  изолирани шинопроводи за пренос и електроразпределние на енергия

Проектиране на електрически инсталации за захранване на операционни зали съгласно БДС HD 60364-7

Последвайте ни...