Консултантски
Услуги

Базирайки се на дългогодишният си опит в областта, Смарт Електрикс предлага консултантски услуги по част Електро в различни сектори и направления.

Предлагаме консултантски услуги от самото начало на инвестиционния процес, изготвяне на концепции, бюджетиране,  проектиране, изпълнение и пуск. Уредби Средно и Ниско напрежение – избор на схема на захранване, избор на електрически табла. Оптимален избор на  апаратура, базиран на технически изчисления. Изолирани шинопроводи- техникоикономически обосновки за изполването им.  Изчисляване на кондензаторни уредби – техникоикономически обосновки за изполването им. Внедряване на системи за енергиен мониторинг, както и техникоикономически обосновки за изполването им.

Последвайте ни...