Възложител: Физическо лице
Сектор на дейност: Производство на ел. енергия за собствени нужди
Година на изпълнение: 2022
Инсталирана мощност: 12 kWpТип инсталация: Покривна хибридна ФЕЦ за собствени нужди на домакинство в кв. Горна Баня, свързана в паралел към мрежата на ЕРМ Запад.
Оборудване: Solax, Jinko, K2 mounting system