От 2009 г. насам Van der Valk Solar Systems е една от най-бързо развиващите се компании в соларната индустрия и се фокусира изцяло върху разработването и производството на соларни монтажни системи за скатни покриви, плоски покриви и открити площи. Нашите монтажни системи се разработват и произвеждат в собствената ни фабрика в Нидерландия и се отличават с широката си област на приложение, много краткото време, за което могат да бъдат монтирани, и високото качество. Те са разработени в съответствие с най-новите Еврокодове и следователно отговарят на изискванията, определени за соларните системи от банките и застрахователните компании.